Aktualne promocje

Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
1-miesięczny 1.63%
3-miesięczny 1.72%
6-miesięczny 1.79%
1-roczny 1.84%
Stawki WIBID obowiązujące w Banku
Stawka WIBID 1M 1.43%
Stawka WIBID 6M 1.59%
Stopy procentowe NBP
Lombardowa 2.50%
Redyskonta weksli 1.75%

Co oznaczają te stawki?

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i najniższych wartości.

  • WIBOR 1M ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBOR 6M ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca i grudnia danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 6 miesięcy.
  • WIBOR 1Y ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca listopada danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 12 miesięcy.

Stawka WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – stopa procentowa, jaką płacą Banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. WIBID ustalany jest na każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

  • WIBID 1M – ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBID 6M – ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje na kolejny miesiąc.

 

Złóż wniosek on-line Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Kredyt na Odnawialne Źródła Energii
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
1-miesięczny 1.63%
3-miesięczny 1.72%
6-miesięczny 1.79%
1-roczny 1.84%
Stawki WIBID obowiązujące w Banku
Stawka WIBID 1M 1.43%
Stawka WIBID 6M 1.59%
Stopy procentowe NBP
Lombardowa 2.50%
Redyskonta weksli 1.75%

Co oznaczają te stawki?

Stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00 na podstawie ofert złożonych przez 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i najniższych wartości.

  • WIBOR 1M ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBOR 6M ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca i grudnia danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 6 miesięcy.
  • WIBOR 1Y ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca listopada danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 12 miesięcy.

Stawka WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – stopa procentowa, jaką płacą Banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. WIBID ustalany jest na każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

  • WIBID 1M – ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBID 6M – ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje na kolejny miesiąc.

 

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem