Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
1-miesięczny 6.80%
3-miesięczny 7.02%
6-miesięczny 6.95%
1-roczny 7.65%
Stopy procentowe NBP
Lombardowa 6.50%
Redyskonta weksli 6.05%
Referencyjna 6.00%
Odsetki ustawowe
za opóźnienie kapitałowe
stawka % rocznie 11,50 % 9,50 %
podstawa prawna art. 481 § 2 K.c. art. 359 § 2 K.c.

WIBOR/WIBID są to wskaźniki referencyjne stopy procentowej, stosowane między innymi w umowach kredytowych i obligacjach w celu określania wysokości oprocentowania.

Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (pkt 2.4) Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć Depozyt na określone Terminy Fixingowe w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

Administratorem WIBOR/WIBID jest GPW Benchmark.

Oprocentowanie kredytów i depozytów ustalane jest z wykorzystaniem następujących wskaźników i zasad ich użycia:

  • WIBOR 1M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBOR 6M - ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca i grudnia danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 6 miesięcy.
  • WIBOR 1Y - ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca listopada danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 12 miesięcy.
  • WIBID 1M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBID 6M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje na kolejny miesiąc.

Historyczne wartości WIBOR-WIBID, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl

 

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
1-miesięczny 6.80%
3-miesięczny 7.02%
6-miesięczny 6.95%
1-roczny 7.65%
Stopy procentowe NBP
Lombardowa 6.50%
Redyskonta weksli 6.05%
Referencyjna 6.00%
Odsetki ustawowe
za opóźnienie kapitałowe
stawka % rocznie 11,50 % 9,50 %
podstawa prawna art. 481 § 2 K.c. art. 359 § 2 K.c.

WIBOR/WIBID są to wskaźniki referencyjne stopy procentowej, stosowane między innymi w umowach kredytowych i obligacjach w celu określania wysokości oprocentowania.

Zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (pkt 2.4) Wskaźnik WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlającym poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu mogłyby złożyć Depozyt na określone Terminy Fixingowe w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

Administratorem WIBOR/WIBID jest GPW Benchmark.

Oprocentowanie kredytów i depozytów ustalane jest z wykorzystaniem następujących wskaźników i zasad ich użycia:

  • WIBOR 1M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBOR 6M - ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca czerwca i grudnia danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 6 miesięcy.
  • WIBOR 1Y - ustalany jest na podstawie notowań ogłoszonych w przedostatnim dniu roboczym miesiąca listopada danego roku i obowiązuje na okres kolejnych 12 miesięcy.
  • WIBID 1M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje w kolejnym miesiącu.
  • WIBID 6M - ustalany jest na podstawie notowań z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek i obowiązuje na kolejny miesiąc.

Historyczne wartości WIBOR-WIBID, definicja oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl

 

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem