Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Kredyt Super Plon

Kredyt Super Plon

 • kredyt na dowolny cel konsumpcyjny
 • kwota kredytu do 25.000,00 zł
 • wymagany tylko wniosek
  i aktualny nakaz płatniczy

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • osób prowadzących gospodarstwo rolne,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno - finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota do udzielenia to 25.000,00 zł
 • brak obowiązku dokumentowania wydanych środków kredytowych
 • okres kredytowania do 24 miesięcy
 • możliwość spłaty w ratach rocznych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt obrotowy nawozowy

Kredyt obrotowy nawozowy

 • kwota kredytu zależy od wielkości gospodarstwa rolnego (limit 1.300,00 zł na 1 ha użytków rolnych, w tym dzierżawionych)
 • udokumentowanie fakturami tylko 30% wartości pobranego kredytu
 • niskie oprocentowanie

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, a w szczególności nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, pasz treściwych, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, kukurydzy, rzepaku, sadzeniaków ziemniaka oraz paliw na cele rolnicze dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno- finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to wielokrotność kwoty 1.300,00 zł i areału uprawianych użytków rolnych
 • okres kredytowania to 12 miesięcy
 • możliwość jednorazowej spłaty

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe
 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • okres spłaty nawet do 30 lat
 • niskie oprocentowanie i prowizja

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w rolnictwie, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
 • okres spłaty nawet do 30 lat,
 • z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i rozwojowe w rolnictwie,
 • dogodna forma zabezpieczenia, np. istniejącym majątkiem Kredytobiorcy, realizowaną inwestycją lub w inny sposób...

Warunki

Warunki, wysokość oraz ostateczny termin spłaty kredytu dopasowywane są indywidualnie do przedsięwzięcia inwestycyjnego, zaś prawne formy zabezpieczenia oraz wysokość oprocentowania i prowizji mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny

 • udzielany na finansowanie projektów inwestycyjnych w działalności rolniczej jak również na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych
 • prowizja 1% od kwoty przyznanego kredytu
 • dopłata ARiMR do oprocentowania kredytu
 • finansowanie kredytem 70%-80% kwoty przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • okres kredytowania nawet do 20 lat

Warunki:

Kredyty preferencyjne przeznaczone są dla instytucji oraz osób fizycznych zajmujących się działalnością rolniczą, przetwórstwem produktów rolnych lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania regulują zewnętrzne przepisy ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1) zwiększenie oferty towarowej oraz lepsze dostosowanie do wymagań rynku

2) poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt

3) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania

4) utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

5) poprawa jakości i promocja produktów rolnych

6) poprawa struktury agrarnej

7) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy

8) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych

9) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych

10) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez włączenie ich w proces prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Najpopularniejsze inwestycje pozwalające ociągnąć w/w cele to:

1) zakup użytków rolnych

2) zakup lub budowa, przebudowa, modernizacja budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania lub magazynowania produktów rolnych

3) zakup lub instalację maszyn i urządzeń oraz wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej

Korzyści:

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • możliwość kredytowania nawet 20 lat
 • spłaty kapitału w ratach rocznych, półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej), w przypadku dokonania wpłaty na 30 dni przed terminem spłaty wiąże się ona z opłatą dodatkową w wysokości 1% kwoty dokonanej spłaty, min. 50,00 zł.

Aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, wystarczy skontaktować się z pracownikami działu kredytów w dowolnej placówce Banku.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • indywidualnie ustalane terminy spłaty
 • nie musisz dokumentować celowości
  wykorzystania kredytu
 • na spłatę masz 36 miesięcy

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością rolniczą dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • kwota uzależniona jest od specyfiki indywidualnych potrzeb kapitałowych Rolnika,
 • okres spłaty do 36 miesięcy,
 • spłata kapitału w ratach okresowych lub jednorazowo
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do cyklu obrotowego działalności,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
 • bez wymogu dokumentacji celowości wykorzystania kredytu,
 • dogodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

 • do 300% średnich miesięcznych wpływów
  na rachunek bieżący,
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • kredyt na dowolny cel, bez obowiązku dokumentowania wydatków

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący rolniczy
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • każdy wpływ na rachunek zmniejsza automatycznie zadłużenie od którego liczone są odsetki,
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • możliwość odnowienia na kolejne okresy
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

 

 

Gwarancja AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w

Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA AGRO przeznaczona jest dla rolników, przetwórców produktów rolnych, przetwórcy produktów nie rolnych. Gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne lub obrotowe nie odnawialne lub kredyty obrotowe odnawialne (rewolwing), z wyłączeniem kredytów preferencyjnych.

Podstawowe informacje o gwarancji AGRO:

 1. Maksymalna wartość gwarancji AGRO to 80% kwoty kredytu z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis.
 2. Gwarancja AGRO jest udzielana na okres nie dłuższy niż:
  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) dla kredytu inwestycyjnego;
  • 51 miesięcy dla kredytu obrotowego nieodnawialnego i 39 miesięcy dla kredytu obrotowego odnawialnego;
   i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.
 3. Brak prowizji za udzielenie gwarancji.
 4. Maksymalna kwota gwarancji dla kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000,00 Euro.

 

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kredyt Super Plon

Kredyt Super Plon

 • kredyt na dowolny cel konsumpcyjny
 • kwota kredytu do 25.000,00 zł
 • wymagany tylko wniosek
  i aktualny nakaz płatniczy

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • osób prowadzących gospodarstwo rolne,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno - finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota do udzielenia to 25.000,00 zł
 • brak obowiązku dokumentowania wydanych środków kredytowych
 • okres kredytowania do 24 miesięcy
 • możliwość spłaty w ratach rocznych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt obrotowy nawozowy

Kredyt obrotowy nawozowy

 • kwota kredytu zależy od wielkości gospodarstwa rolnego (limit 1.300,00 zł na 1 ha użytków rolnych, w tym dzierżawionych)
 • udokumentowanie fakturami tylko 30% wartości pobranego kredytu
 • niskie oprocentowanie

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, a w szczególności nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, pasz treściwych, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, kukurydzy, rzepaku, sadzeniaków ziemniaka oraz paliw na cele rolnicze dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno- finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to wielokrotność kwoty 1.300,00 zł i areału uprawianych użytków rolnych
 • okres kredytowania to 12 miesięcy
 • możliwość jednorazowej spłaty

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe
 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • okres spłaty nawet do 30 lat
 • niskie oprocentowanie i prowizja

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w rolnictwie, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
 • okres spłaty nawet do 30 lat,
 • z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i rozwojowe w rolnictwie,
 • dogodna forma zabezpieczenia, np. istniejącym majątkiem Kredytobiorcy, realizowaną inwestycją lub w inny sposób...

Warunki

Warunki, wysokość oraz ostateczny termin spłaty kredytu dopasowywane są indywidualnie do przedsięwzięcia inwestycyjnego, zaś prawne formy zabezpieczenia oraz wysokość oprocentowania i prowizji mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny

 • udzielany na finansowanie projektów inwestycyjnych w działalności rolniczej jak również na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych
 • prowizja 1% od kwoty przyznanego kredytu
 • dopłata ARiMR do oprocentowania kredytu
 • finansowanie kredytem 70%-80% kwoty przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • okres kredytowania nawet do 20 lat

Warunki:

Kredyty preferencyjne przeznaczone są dla instytucji oraz osób fizycznych zajmujących się działalnością rolniczą, przetwórstwem produktów rolnych lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania regulują zewnętrzne przepisy ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

1) zwiększenie oferty towarowej oraz lepsze dostosowanie do wymagań rynku

2) poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt

3) poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania

4) utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska

5) poprawa jakości i promocja produktów rolnych

6) poprawa struktury agrarnej

7) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy

8) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych

9) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych

10) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez włączenie ich w proces prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Najpopularniejsze inwestycje pozwalające ociągnąć w/w cele to:

1) zakup użytków rolnych

2) zakup lub budowa, przebudowa, modernizacja budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania lub magazynowania produktów rolnych

3) zakup lub instalację maszyn i urządzeń oraz wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej

Korzyści:

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niska prowizja
 • możliwość kredytowania nawet 20 lat
 • spłaty kapitału w ratach rocznych, półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej), w przypadku dokonania wpłaty na 30 dni przed terminem spłaty wiąże się ona z opłatą dodatkową w wysokości 1% kwoty dokonanej spłaty, min. 50,00 zł.

Aby dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, wystarczy skontaktować się z pracownikami działu kredytów w dowolnej placówce Banku.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • indywidualnie ustalane terminy spłaty
 • nie musisz dokumentować celowości
  wykorzystania kredytu
 • na spłatę masz 36 miesięcy

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością rolniczą dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • kwota uzależniona jest od specyfiki indywidualnych potrzeb kapitałowych Rolnika,
 • okres spłaty do 36 miesięcy,
 • spłata kapitału w ratach okresowych lub jednorazowo
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do cyklu obrotowego działalności,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
 • bez wymogu dokumentacji celowości wykorzystania kredytu,
 • dogodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

 • do 300% średnich miesięcznych wpływów
  na rachunek bieżący,
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • kredyt na dowolny cel, bez obowiązku dokumentowania wydatków

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący rolniczy
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • każdy wpływ na rachunek zmniejsza automatycznie zadłużenie od którego liczone są odsetki,
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • możliwość odnowienia na kolejne okresy
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

 

 

 

Gwarancja AGRO

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w

Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA AGRO przeznaczona jest dla rolników, przetwórców produktów rolnych, przetwórcy produktów nie rolnych. Gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne lub obrotowe nie odnawialne lub kredyty obrotowe odnawialne (rewolwing), z wyłączeniem kredytów preferencyjnych.

Podstawowe informacje o gwarancji AGRO:

 1. Maksymalna wartość gwarancji AGRO to 80% kwoty kredytu z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis.
 2. Gwarancja AGRO jest udzielana na okres nie dłuższy niż:
  • 183 miesiące (albo 120 miesięcy w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis) dla kredytu inwestycyjnego;
  • 51 miesięcy dla kredytu obrotowego nieodnawialnego i 39 miesięcy dla kredytu obrotowego odnawialnego;
   i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.
 3. Brak prowizji za udzielenie gwarancji.
 4. Maksymalna kwota gwarancji dla kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000,00 Euro.

 

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem