Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Kredyt "gotówkowy"

Kredyt gotówkowy

 • udzielany na dowolny cel - w tym na refinansowanie kredytów w innych instytucjach,
 • bez dodatkowych warunków,
 • prowizja w wysokości 5,00 %,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • okres kredytowania do 60 m-cy,
 • możliwość wypłaty kredytu gotówką.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 100.000,00 zł,
 • możliwość spłaty nawet w 60 ratach,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.
 • możliwość wypłaty środków nawet w 1 dzień

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia kredytu może być np.:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,
 • inna forma zabezpieczenia.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów - decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "gotówkowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "gotówkowego" Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "gotówkowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt ZAUFANIE

Kredyt ZAUFANIE

 • bez zaświadczenia o zarobkach – dla stałych i solidnych Klientów Banku,
 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja
 • możliwość karencji w spłacie pierwszej raty kredytu,
 • możliwość ubezpieczenia Kredytobiorcy

Oferta skierowana dla zaufanych Klientów naszego Banku oraz osób chcących zdobyć nasze zaufanie. Minimum formalności, maksimum korzyści.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • klientów naszego Banku posiadających ROR min. 2 lata;
 • osób zatrudnionych w organach administracji samorządowej i rządowej, pracowników ZUS, KRUS, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych jednostek budżetu Państwa;
 • osób zatrudnionych w firmach będących Klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem;
 • emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i KRUS oraz dla osób przebywających na zasiłkach przedemerytalnych.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 60.000,00 zł,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • niska prowizja,.
 • atrakcyjne oprocentowanie

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu, w zależności od preferencji Klienta, może być:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • potrącenie z listy płac w trybie art. 91 KP,
 • inna forma zabezpieczenia.

Jesteśmy Twoim Bankiem – przyjdź do placówki lub złóż wniosek online

Wybierz rozwiązanie z którego korzystają Twoi bliscy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu ZAUFANIE

Wniosek o udzielenie kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na zakup pojazdów

 • możliwość kredytowania zarówno pojazdów nowych jak i używanych
 • wysokość kredytowania do 100 % wartości pojazdu,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących nawet przez 84 m-ce,
 • możliwość ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu i kierowcy

Środki tego kredytu przeznaczone są na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu!

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest w szczególności na zakup:

 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5t,
 • pojazdów jednośladowych, takich jak: motorower, motocykl, skuter,
 • innych pojazdów (np. skuterów wodnych) podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 150.000,00 zł,
 • niska prowizja,
 • dodatkowa możliwość kredytowania pakietu ubezpieczeniowego (OC, AC, NW),
 • kredytowanie nawet do 100 % wartości nabywanego pojazdu,
 • maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty,
 • przedwstępną umowę zakupu pojazdu lub fakturę proforma.

Zabezpieczenie

 • podstawowa forma to przewłaszczenie kredytowanego pojazdu z warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku,
 • inna, dogodna dla Kredytobiorcy, forma zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na zakup pojazdow

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt "mieszkaniowy-hipoteczny"

Kredyt mieszkaniowy-hipoteczny

Kredytem mieszkaniowym-hipotecznym możesz sfinansować:

 • Budowę lub dokończenie budowy domu,
 • Zakup domu lub lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
 • Zakup działki budowlanej,
 • Zakup działki budowlanej z rozpoczętą budową domu,
 • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • Nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • Przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu,
 • Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • Zakup działki rolnej pod warunkiem posiadania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Zakup działki rekreacyjnej i budowy domku letniskowego,
 • Spłatę zobowiązań wobec spadkobierców lub innych osób powstałych w wyniku procesu dziedziczenia lub spadkobrania,
 • SPŁATĘ KREDYTU MIESZKANIOWEGO UDZIELONEGO W INNYM BANKU.

Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Niska prowizja,
 • Okres spłaty do 35 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Minimalny wkład własny w wysokości 20%,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI.

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt "mieszkaniowy-remontowy"

Kredyt mieszkaniowy-remontowy

 • Budujesz, remontujesz lub kupujesz – zrób to z nami!

Kredytem mieszkaniowym-remontowym możesz sfinansować:

 • Remont domu lub lokalu mieszkalnego (nie wymagającego pozwolenia),
 • Zakup kostki brukowej i koszty jej ułożenia,
 • Wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych.

 Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Niska prowizja,
 • Okres spłaty do 35 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Bez wkładu własnego,
 • Bez zabezpieczenia hipotecznego,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI,
 • Do 150.000,00 zł!

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt "na odnawialne źródła energii"

Kredyt na odnawialne źródła energii

 • Kredyt na odnawialne źródła energii dla Klientów indywidualnych na finansowanie nawet do 100% inwestycji proekologicznych lub polegających na pozyskaniu niekonwencjonalnych źródeł energii.

Dla kogo jest kredyt na Odnawialne Źródła Energii?

Kredyt dedykowany jest wszystkim Klientom indywidualnym, którzy chcą zainwestować w produkcję energii z źródeł odnawialnych lub poprawić efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt?

 • Ogniwa fotowoltaiczne,
 • Pompy ciepła,
 • Kolektory słoneczne,
 • Rekuperatory,
 • Systemy oczyszczania ścieków,
 • Systemy odzyskiwania wody deszczowej,
 • Kotły na biomasę.

Kredyt można przeznaczyć zarówno na zakup urządzeń, montaż oraz modernizację istniejących instalacji lub kotłowni.

Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Bez prowizji,
 • Okres spłaty do 20 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Bez wkładu własnego,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI.

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w ROR

 • kredyt przeznaczony dla wszystkich, którym przytrafiają się nieplanowane wydatki,
 • środki udostępniane są w ramach posiadanego konta ROR,
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • możliwość automatycznego odnowienia limitu na kolejny okres,
 • możliwość ubezpieczenia (na wypadek śmierci, utraty pracy, niezdolności do pracy oraz choroby).

Masz konto w naszym Banku już 6 miesięcy? Możesz skorzystać z wygodnego, odnawialnego kredytu w ROR, w którym płacisz odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystałeś.

Korzyści

 • bez zaświadczenia o zarobkach,
 • maksymalna kwota kredytu to 9-krotność dochodu,
 • 12 miesięczny okres kredytowania,
 • korzystne oprocentowanie,
 • odsetki od kredytu naliczane są tylko za dni korzystania z kredytu i pobierane z rachunku na koniec miesiąca.

Warunki

 • stałe wpływy na rachunek prowadzony w naszym Banku.

Jeśli posiadasz w Naszym Banku rachunek ROR i stałe miesięczne wpływy – złóż wniosek online teraz,

a już żaden wydatek Cię nie zaskoczy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu odnawialnego w ROR

Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt przeznaczony na:

 • zakup wszelkiego rodzaju mebli,
 • zakup sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia domowego i ogrodowego (np. dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, rośliny domowe i ogrodowe i inne elementy wyposażenia nie objęte kredytem mieszkaniowym).

Minimalna kwota kredytu 3.000,00 zł

Okres kredytowania do 10 lat.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na urządzenie gospodarstwa

Wniosek o udzielenie kredytu na urządzenie gospodarstwa domowego
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Credit

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Karta kredytowa VISA Credit Gold

Karta kredytowa VISA Credit Gold to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 56 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy: do 50.000zł,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • plan ratalny - możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.
Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kredyt "gotówkowy"

Kredyt gotówkowy

 • udzielany na dowolny cel - w tym na refinansowanie kredytów w innych instytucjach,
 • bez dodatkowych warunków,
 • prowizja w wysokości 5,00 %,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • okres kredytowania do 60 m-cy,
 • możliwość wypłaty kredytu gotówką.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 100.000,00 zł,
 • możliwość spłaty nawet w 60 ratach,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.
 • możliwość wypłaty środków nawet w 1 dzień

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia kredytu może być np.:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,
 • inna forma zabezpieczenia.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów - decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "gotówkowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "gotówkowego" Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "gotówkowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt ZAUFANIE

Kredyt ZAUFANIE

 • bez zaświadczenia o zarobkach – dla stałych i solidnych Klientów Banku,
 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja
 • możliwość karencji w spłacie pierwszej raty kredytu,
 • możliwość ubezpieczenia Kredytobiorcy

Oferta skierowana dla zaufanych Klientów naszego Banku oraz osób chcących zdobyć nasze zaufanie. Minimum formalności, maksimum korzyści.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • klientów naszego Banku posiadających ROR min. 2 lata;
 • osób zatrudnionych w organach administracji samorządowej i rządowej, pracowników ZUS, KRUS, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych jednostek budżetu Państwa;
 • osób zatrudnionych w firmach będących Klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem;
 • emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i KRUS oraz dla osób przebywających na zasiłkach przedemerytalnych.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 60.000,00 zł,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • niska prowizja,.
 • atrakcyjne oprocentowanie

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu, w zależności od preferencji Klienta, może być:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • potrącenie z listy płac w trybie art. 91 KP,
 • inna forma zabezpieczenia.

Jesteśmy Twoim Bankiem – przyjdź do placówki lub złóż wniosek online

Wybierz rozwiązanie z którego korzystają Twoi bliscy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu ZAUFANIE

Wniosek o udzielenie kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na zakup pojazdów

 • możliwość kredytowania zarówno pojazdów nowych jak i używanych
 • wysokość kredytowania do 100 % wartości pojazdu,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących nawet przez 84 m-ce,
 • możliwość ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu i kierowcy

Środki tego kredytu przeznaczone są na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu!

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest w szczególności na zakup:

 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5t,
 • pojazdów jednośladowych, takich jak: motorower, motocykl, skuter,
 • innych pojazdów (np. skuterów wodnych) podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 150.000,00 zł,
 • niska prowizja,
 • dodatkowa możliwość kredytowania pakietu ubezpieczeniowego (OC, AC, NW),
 • kredytowanie nawet do 100 % wartości nabywanego pojazdu,
 • maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty,
 • przedwstępną umowę zakupu pojazdu lub fakturę proforma.

Zabezpieczenie

 • podstawowa forma to przewłaszczenie kredytowanego pojazdu z warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku,
 • inna, dogodna dla Kredytobiorcy, forma zabezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na zakup pojazdow

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt "mieszkaniowy-hipoteczny"

Kredyt mieszkaniowy-hipoteczny

Kredytem mieszkaniowym-hipotecznym możesz sfinansować:

 • Budowę lub dokończenie budowy domu,
 • Zakup domu lub lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
 • Zakup działki budowlanej,
 • Zakup działki budowlanej z rozpoczętą budową domu,
 • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • Nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • Przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu,
 • Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • Zakup działki rolnej pod warunkiem posiadania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Zakup działki rekreacyjnej i budowy domku letniskowego,
 • Spłatę zobowiązań wobec spadkobierców lub innych osób powstałych w wyniku procesu dziedziczenia lub spadkobrania,
 • SPŁATĘ KREDYTU MIESZKANIOWEGO UDZIELONEGO W INNYM BANKU.

Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Niska prowizja,
 • Okres spłaty do 35 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Minimalny wkład własny w wysokości 20%,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI.

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt "mieszkaniowy-remontowy"

Kredyt mieszkaniowy-remontowy

 • Budujesz, remontujesz lub kupujesz – zrób to z nami!

Kredytem mieszkaniowym-remontowym możesz sfinansować:

 • Remont domu lub lokalu mieszkalnego (nie wymagającego pozwolenia),
 • Zakup kostki brukowej i koszty jej ułożenia,
 • Wymianę ogrodzenia i bram wjazdowych.

 Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Niska prowizja,
 • Okres spłaty do 35 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Bez wkładu własnego,
 • Bez zabezpieczenia hipotecznego,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI,
 • Do 150.000,00 zł!

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt "na odnawialne źródła energii"

Kredyt na odnawialne źródła energii

 • Kredyt na odnawialne źródła energii dla Klientów indywidualnych na finansowanie nawet do 100% inwestycji proekologicznych lub polegających na pozyskaniu niekonwencjonalnych źródeł energii.

Dla kogo jest kredyt na Odnawialne Źródła Energii?

Kredyt dedykowany jest wszystkim Klientom indywidualnym, którzy chcą zainwestować w produkcję energii z źródeł odnawialnych lub poprawić efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych.

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt?

 • Ogniwa fotowoltaiczne,
 • Pompy ciepła,
 • Kolektory słoneczne,
 • Rekuperatory,
 • Systemy oczyszczania ścieków,
 • Systemy odzyskiwania wody deszczowej,
 • Kotły na biomasę.

Kredyt można przeznaczyć zarówno na zakup urządzeń, montaż oraz modernizację istniejących instalacji lub kotłowni.

Korzyści:

 • Niskie raty – niskie oprocentowanie,
 • Bez prowizji,
 • Okres spłaty do 20 lat,
 • Możliwość spłaty w ratach równych lub malejących,
 • Szybka decyzja i wypłata środków w kwotach i transzach wygodnych dla Ciebie,
 • Bez wkładu własnego,
 • Brak ukrytych kosztów dodatkowych,
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • MINIMUM FORMALNOŚCI.

Ty budujesz – my finansujemy – przyjdź do nas do Banku - zapraszamy!

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w ROR

 • kredyt przeznaczony dla wszystkich, którym przytrafiają się nieplanowane wydatki,
 • środki udostępniane są w ramach posiadanego konta ROR,
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • możliwość automatycznego odnowienia limitu na kolejny okres,
 • możliwość ubezpieczenia (na wypadek śmierci, utraty pracy, niezdolności do pracy oraz choroby).

Masz konto w naszym Banku już 6 miesięcy? Możesz skorzystać z wygodnego, odnawialnego kredytu w ROR, w którym płacisz odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystałeś.

Korzyści

 • bez zaświadczenia o zarobkach,
 • maksymalna kwota kredytu to 9-krotność dochodu,
 • 12 miesięczny okres kredytowania,
 • korzystne oprocentowanie,
 • odsetki od kredytu naliczane są tylko za dni korzystania z kredytu i pobierane z rachunku na koniec miesiąca.

Warunki

 • stałe wpływy na rachunek prowadzony w naszym Banku.

Jeśli posiadasz w Naszym Banku rachunek ROR i stałe miesięczne wpływy – złóż wniosek online teraz,

a już żaden wydatek Cię nie zaskoczy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu odnawialnego w ROR

Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt przeznaczony na:

 • zakup wszelkiego rodzaju mebli,
 • zakup sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia domowego i ogrodowego (np. dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, rośliny domowe i ogrodowe i inne elementy wyposażenia nie objęte kredytem mieszkaniowym).

Minimalna kwota kredytu 3.000,00 zł

Okres kredytowania do 10 lat.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na urządzenie gospodarstwa

Wniosek o udzielenie kredytu na urządzenie gospodarstwa domowego
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Credit

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Karta kredytowa VISA Credit Gold

Karta kredytowa VISA Credit Gold to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 56 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy: do 50.000zł,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • plan ratalny - możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem