Kredyt "gotówkowy"

Kredyt gotówkowy

 • udzielany na dowolny cel - w tym na refinansowanie kredytów w innych instytucjach,
 • bez dodatkowych warunków,
 • prowizja w wysokości 5,00 %,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • okres kredytowania do 60 m-cy,
 • możliwość wypłaty kredytu gotówką.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 100.000,00 zł,
 • możliwość spłaty nawet w 60 ratach,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.
 • możliwość wypłaty środków nawet w 1 dzień

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia kredytu może być np.:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,
 • inna forma zabezpieczenia.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów - decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

Zobacz jakie to łatwe i wygodne – złóż wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "gotówkowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "gotówkowego" Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "gotówkowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt ZAUFANIE

Kredyt ZAUFANIE

 • bez zaświadczenia o zarobkach – dla stałych i solidnych Klientów Banku,
 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja
 • możliwość karencji w spłacie pierwszej raty kredytu,
 • możliwość ubezpieczenia Kredytobiorcy

Oferta skierowana dla zaufanych Klientów naszego Banku oraz osób chcących zdobyć nasze zaufanie. Minimum formalności, maksimum korzyści.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • klientów naszego Banku posiadających ROR min. 2 lata;
 • osób zatrudnionych w organach administracji samorządowej i rządowej, pracowników ZUS, KRUS, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych jednostek budżetu Państwa;
 • osób zatrudnionych w firmach będących Klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem;
 • emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i KRUS oraz dla osób przebywających na zasiłkach przedemerytalnych.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 60.000,00 zł,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • niska prowizja,.
 • atrakcyjne oprocentowanie

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu, w zależności od preferencji Klienta, może być:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • potrącenie z listy płac w trybie art. 91 KP,
 • inna forma zabezpieczenia.

Jesteśmy Twoim Bankiem – przyjdź do placówki lub złóż wniosek online

Wybierz rozwiązanie z którego korzystają Twoi bliscy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu ZAUFANIE

Wniosek o udzielenie kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt AlleLepszy

Kredyt AlleLepszy

 • bez prowizji,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • maksymalny okres spłaty 60,
 • szybka decyzja kredytowa i wypłata kredytu.

Korzyści

 • bez prowizji za udzielenie kredytu
 • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł,
 • niskie oprocentowanie,
 • szybka decyzja kredytowa i wypłata środków,
 • maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Warunki

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia każdego udzielonego kredytu jest:

 • oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • potrącenie z listy płac
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym w naszym Banku

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu AlleLepszy

Wniosek o udzielenie kredytu AlleLepszy
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu AlleLepszy
Pobierz PDF

Kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na zakup pojazdów

 • możliwość kredytowania zarówno pojazdów nowych jak i używanych
 • wysokość kredytowania do 100 % wartości pojazdu,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących nawet przez 84 m-ce,
 • możliwość ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu i kierowcy

Środki tego kredytu przeznaczone są na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu!

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest w szczególności na zakup:

 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5t,
 • pojazdów jednośladowych, takich jak: motorower, motocykl, skuter,
 • innych pojazdów (np. skuterów wodnych) podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 150.000,00 zł,
 • niska prowizja,
 • dodatkowa możliwość kredytowania pakietu ubezpieczeniowego (OC, AC, NW),
 • kredytowanie nawet do 100 % wartości nabywanego pojazdu,
 • maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty,
 • przedwstępną umowę zakupu pojazdu lub fakturę proforma.

Zabezpieczenie

 • podstawowa forma to przewłaszczenie kredytowanego pojazdu z warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku,
 • inna, dogodna dla Kredytobiorcy, forma zabezpieczenia.

Cenimy Twój czas – złóż wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na zakup pojazdow

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt "mieszkaniowy"

Kredyt mieszkaniowy

 • długi okres kredytowania, nawet do 35 lat,
 • możliwość wypłaty kredytu w transzach w terminach i kwotach dogodnych dla Klienta,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • umożliwiamy również zawarcie ubezpieczeń nieruchomości, OC oraz życiowych

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem stworzył ofertę na sfinansowanie celów mieszkaniowych, a w szczególności na:

 • budowę domu jednorodzinnego,
 • zakup domu jednorodzinnego, mieszkania lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • adaptacje pomieszczeń, remonty i prace wykończeniowe,
 • termomodernizację i rozbudowę domu mieszkalnego,
 • wykup mieszkania komunalnego, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym Banku,
 • spłata zobowiązań wobec spadkobierców i innych osób powstałych w wyniku procesu dziedziczenia lub spadkobrania.

Korzyści

 • szybka decyzja i wypłata środków w wygodnych terminach i transzach,
 • możliwość finansowania do 85 % wartości inwestycji,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • maksymalny okres kredytowania to 35 lat,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w celu uzyskania dokładnej informacji o niezbędnych dokumentach.

 • wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Ty inwestujesz – my finansujemy – wypełnij wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "mieszkaniowego"

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "mieszkaniowego remontowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "mieszkaniowego"
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "mieszkaniowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt Świąteczny

Kredyt świąteczny

 • tani, łatwo dostępny i wygodny,
 • pierwsza rata płatna dopiero po 3-miesiącach,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń.

Specjalny kredyt dla osób potrzebujących pieniędzy na dowolne wydatki związane ze świętami lub dla osób chcących spłacić raty innych droższych kredytów i jednocześnie nie przepłacać.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu:
  • dla osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę to 6-krotność średnich miesięcznych dochodów,
  • dla osób prowadzących gospodarstwo rolne to 10.000,00 zł,
 • wystarczy oświadczenie o dochodach,
 • wypłata środków w dniu złożenia wniosku,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń - w przypadku posiadania lub zadeklarowania otwarcia ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem,

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • oświadczenie o dochodach dla osób posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem,
 • zaświadczenie o zarobkach - w przypadku osób nie posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu Świątecznego

Wniosek o udzielenie kredytu Świątecznego
Pobierz PDF
Oświadczenie o zarobkach do kredytu Świątecznego
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w ROR

 • kredyt przeznaczony dla wszystkich, którym przytrafiają się nieplanowane wydatki,
 • środki udostępniane są w ramach posiadanego konta ROR,
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • możliwość automatycznego odnowienia limitu na kolejny okres,
 • możliwość ubezpieczenia (na wypadek śmierci, utraty pracy, niezdolności do pracy oraz choroby).

Masz konto w naszym Banku już 6 miesięcy? Możesz skorzystać z wygodnego, odnawialnego kredytu w ROR, w którym płacisz odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystałeś.

Korzyści

 • bez zaświadczenia o zarobkach,
 • maksymalna kwota kredytu to 9-krotność dochodu,
 • 12 miesięczny okres kredytowania,
 • korzystne oprocentowanie,
 • odsetki od kredytu naliczane są tylko za dni korzystania z kredytu i pobierane z rachunku na koniec miesiąca.

Warunki

 • stałe wpływy na rachunek prowadzony w naszym Banku.

Jeśli posiadasz w Naszym Banku rachunek ROR i stałe miesięczne wpływy – złóż wniosek online teraz,

a już żaden wydatek Cię nie zaskoczy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu odnawialnego w ROR

Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt przeznaczony na:

 • zakup wszelkiego rodzaju mebli,
 • zakup sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia domowego i ogrodowego (np. dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, rośliny domowe i ogrodowe i inne elementy wyposażenia nie objęte kredytem mieszkaniowym).

Minimalna kwota kredytu 3.000,00 zł

Okres kredytowania do 10 lat.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na urządzenie gospodarstwa

Wniosek o udzielenie kredytu na urządzenie gospodarstwa domowego
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Credit

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Karta kredytowa VISA Credit Gold

Karta kredytowa VISA Credit Gold to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 56 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy: do 50.000zł,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • plan ratalny - możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.
Złóż wniosek on-line Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Bank indywidualnych rozwiązań
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kredyt "gotówkowy"

Kredyt gotówkowy

 • udzielany na dowolny cel - w tym na refinansowanie kredytów w innych instytucjach,
 • bez dodatkowych warunków,
 • prowizja w wysokości 5,00 %,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • okres kredytowania do 60 m-cy,
 • możliwość wypłaty kredytu gotówką.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 100.000,00 zł,
 • możliwość spłaty nawet w 60 ratach,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.
 • możliwość wypłaty środków nawet w 1 dzień

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia kredytu może być np.:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,
 • inna forma zabezpieczenia.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów - decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

Zobacz jakie to łatwe i wygodne – złóż wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "gotówkowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "gotówkowego" Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "gotówkowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt ZAUFANIE

Kredyt ZAUFANIE

 • bez zaświadczenia o zarobkach – dla stałych i solidnych Klientów Banku,
 • atrakcyjne oprocentowanie i prowizja
 • możliwość karencji w spłacie pierwszej raty kredytu,
 • możliwość ubezpieczenia Kredytobiorcy

Oferta skierowana dla zaufanych Klientów naszego Banku oraz osób chcących zdobyć nasze zaufanie. Minimum formalności, maksimum korzyści.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • klientów naszego Banku posiadających ROR min. 2 lata;
 • osób zatrudnionych w organach administracji samorządowej i rządowej, pracowników ZUS, KRUS, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz innych jednostek budżetu Państwa;
 • osób zatrudnionych w firmach będących Klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem;
 • emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i KRUS oraz dla osób przebywających na zasiłkach przedemerytalnych.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 60.000,00 zł,
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • niska prowizja,.
 • atrakcyjne oprocentowanie

Zabezpieczenie

Zabezpieczeniem kredytu, w zależności od preferencji Klienta, może być:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie wekslowe małżonka lub innej osoby,
 • potrącenie z listy płac w trybie art. 91 KP,
 • inna forma zabezpieczenia.

Jesteśmy Twoim Bankiem – przyjdź do placówki lub złóż wniosek online

Wybierz rozwiązanie z którego korzystają Twoi bliscy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu ZAUFANIE

Wniosek o udzielenie kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia do kredytu ZAUFANIE
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt AlleLepszy

Kredyt AlleLepszy

 • bez prowizji,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • maksymalny okres spłaty 60,
 • szybka decyzja kredytowa i wypłata kredytu.

Korzyści

 • bez prowizji za udzielenie kredytu
 • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł,
 • niskie oprocentowanie,
 • szybka decyzja kredytowa i wypłata środków,
 • maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Warunki

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty.

Zabezpieczenie

Prawną formą zabezpieczenia każdego udzielonego kredytu jest:

 • oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • potrącenie z listy płac
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym w naszym Banku

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu AlleLepszy

Wniosek o udzielenie kredytu AlleLepszy
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu AlleLepszy
Pobierz PDF

Kredyt na zakup pojazdów

Kredyt na zakup pojazdów

 • możliwość kredytowania zarówno pojazdów nowych jak i używanych
 • wysokość kredytowania do 100 % wartości pojazdu,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących nawet przez 84 m-ce,
 • możliwość ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu i kierowcy

Środki tego kredytu przeznaczone są na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu!

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest w szczególności na zakup:

 • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5t,
 • pojazdów jednośladowych, takich jak: motorower, motocykl, skuter,
 • innych pojazdów (np. skuterów wodnych) podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 150.000,00 zł,
 • niska prowizja,
 • dodatkowa możliwość kredytowania pakietu ubezpieczeniowego (OC, AC, NW),
 • kredytowanie nawet do 100 % wartości nabywanego pojazdu,
 • maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • w przypadku osób pracujących zaświadczenie o zarobkach,
 • w przypadku emerytów lub rencistów – decyzję o waloryzacji emerytury lub renty,
 • przedwstępną umowę zakupu pojazdu lub fakturę proforma.

Zabezpieczenie

 • podstawowa forma to przewłaszczenie kredytowanego pojazdu z warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC na rzecz Banku,
 • inna, dogodna dla Kredytobiorcy, forma zabezpieczenia.

Cenimy Twój czas – złóż wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na zakup pojazdow

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu na zakup pojazdów
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt "mieszkaniowy"

Kredyt mieszkaniowy

 • długi okres kredytowania, nawet do 35 lat,
 • możliwość wypłaty kredytu w transzach w terminach i kwotach dogodnych dla Klienta,
 • dogodny sposób spłaty – w ratach stałych lub malejących,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kapitału lub jego części bez prowizji,
 • umożliwiamy również zawarcie ubezpieczeń nieruchomości, OC oraz życiowych

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem stworzył ofertę na sfinansowanie celów mieszkaniowych, a w szczególności na:

 • budowę domu jednorodzinnego,
 • zakup domu jednorodzinnego, mieszkania lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • adaptacje pomieszczeń, remonty i prace wykończeniowe,
 • termomodernizację i rozbudowę domu mieszkalnego,
 • wykup mieszkania komunalnego, przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności,
 • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym Banku,
 • spłata zobowiązań wobec spadkobierców i innych osób powstałych w wyniku procesu dziedziczenia lub spadkobrania.

Korzyści

 • szybka decyzja i wypłata środków w wygodnych terminach i transzach,
 • możliwość finansowania do 85 % wartości inwestycji,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • maksymalny okres kredytowania to 35 lat,
 • forma spłaty: raty kapitałowo - odsetkowe równe lub malejące.

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w celu uzyskania dokładnej informacji o niezbędnych dokumentach.

 • wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego.

Ty inwestujesz – my finansujemy – wypełnij wniosek online

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "mieszkaniowego"

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu "mieszkaniowego remontowego"

Wniosek o udzielenie kredytu "mieszkaniowego"
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach do kredytu "mieszkaniowego"
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt Świąteczny

Kredyt świąteczny

 • tani, łatwo dostępny i wygodny,
 • pierwsza rata płatna dopiero po 3-miesiącach,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń.

Specjalny kredyt dla osób potrzebujących pieniędzy na dowolne wydatki związane ze świętami lub dla osób chcących spłacić raty innych droższych kredytów i jednocześnie nie przepłacać.

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu:
  • dla osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę to 6-krotność średnich miesięcznych dochodów,
  • dla osób prowadzących gospodarstwo rolne to 10.000,00 zł,
 • wystarczy oświadczenie o dochodach,
 • wypłata środków w dniu złożenia wniosku,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • bez dodatkowych zabezpieczeń - w przypadku posiadania lub zadeklarowania otwarcia ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem,

Warunki

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek,
 • oświadczenie o dochodach dla osób posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem,
 • zaświadczenie o zarobkach - w przypadku osób nie posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu Świątecznego

Wniosek o udzielenie kredytu Świątecznego
Pobierz PDF
Oświadczenie o zarobkach do kredytu Świątecznego
Pobierz PDF
Zaświadczenie o zarobkach
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt odnawialny w rachunku ROR

Kredyt odnawialny w ROR

 • kredyt przeznaczony dla wszystkich, którym przytrafiają się nieplanowane wydatki,
 • środki udostępniane są w ramach posiadanego konta ROR,
 • odsetki naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • możliwość automatycznego odnowienia limitu na kolejny okres,
 • możliwość ubezpieczenia (na wypadek śmierci, utraty pracy, niezdolności do pracy oraz choroby).

Masz konto w naszym Banku już 6 miesięcy? Możesz skorzystać z wygodnego, odnawialnego kredytu w ROR, w którym płacisz odsetki tylko od kwoty, którą wykorzystałeś.

Korzyści

 • bez zaświadczenia o zarobkach,
 • maksymalna kwota kredytu to 9-krotność dochodu,
 • 12 miesięczny okres kredytowania,
 • korzystne oprocentowanie,
 • odsetki od kredytu naliczane są tylko za dni korzystania z kredytu i pobierane z rachunku na koniec miesiąca.

Warunki

 • stałe wpływy na rachunek prowadzony w naszym Banku.

Jeśli posiadasz w Naszym Banku rachunek ROR i stałe miesięczne wpływy – złóż wniosek online teraz,

a już żaden wydatek Cię nie zaskoczy

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu odnawialnego w ROR

Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
Pobierz PDF
Oświadczenie o stanie zatrudnienia
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt na urządzenie gospodarstwa domowego

Kredyt przeznaczony na:

 • zakup wszelkiego rodzaju mebli,
 • zakup sprzętu elektronicznego i AGD,
 • zakup wszelkiego rodzaju wyposażenia domowego i ogrodowego (np. dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, rośliny domowe i ogrodowe i inne elementy wyposażenia nie objęte kredytem mieszkaniowym).

Minimalna kwota kredytu 3.000,00 zł

Okres kredytowania do 10 lat.

Pobierz zestaw dokumentów dla kredytu na urządzenie gospodarstwa

Wniosek o udzielenie kredytu na urządzenie gospodarstwa domowego
Pobierz PDF
Oświadczenia - BIK
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Credit

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy do 20 000 PLN,
 • plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Karta kredytowa VISA Credit Gold

Karta kredytowa VISA Credit Gold to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 56 dni.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Credit Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • limit kredytowy: do 50.000zł,
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej,
 • plan ratalny - możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem,
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia w bankomacie wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku,
 • możliwość zamówienia dodatkowej karty dla osoby powyżej 13 roku życia.

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem