Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe
 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • okres spłaty nawet do 30 lat
 • niskie oprocentowanie i prowizja

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w firmie, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
 • okres spłaty nawet do 30 lat,
 • z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i rozwojowe w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dogodna forma zabezpieczenia, np. istniejącym majątkiem Kredytobiorcy, realizowaną inwestycją lub w inny sposób...

Warunki

Warunki, wysokość oraz ostateczny termin spłaty kredytu dopasowywane są indywidualnie do przedsięwzięcia inwestycyjnego, zaś prawne formy zabezpieczenia oraz wysokość oprocentowania i prowizji mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • indywidualnie ustalane terminy spłaty
 • nie musisz dokumentować
  celowości wykorzystania kredytu
 • na spłatę masz 36 miesięcy

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Klientów posiadających zdolność kredytową
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • kwota uzależniona jest od specyfiki indywidualnych potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • okres spłaty do 36 miesięcy,
 • spłata kapitału w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do cyklu obrotowego działalności,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
 • bez wymogu dokumentacji celowości wykorzystania kredytu,
 • dogodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

 • do 300% średnich miesięcznych
  wpływów na rachunek bieżący,
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • kredyt na dowolny cel,
  bez obowiązku dokumentowania wydatków

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • każdy wpływ na rachunek zmniejsza automatycznie zadłużenie, od którego liczone są odsetki
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

 • pokrywasz doraźne zobowiązania
 • termin spłaty do 30 dni
 • limit ustalony w oparciu
  o obroty na rachunku bieżącym

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest między innymi na pokrycie doraźnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót lub usług dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący.
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 100% średniej arytmetycznej wpływów na rachunek bieżący z ostatniego miesiąca,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • okres trwania umowy do 30 dni,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej (rewolwingowy)

Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej (rewolwingowy)

 • kredyt na dowolny cel,
  bez dokumentowania wydatków
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • niskie oprocentowanie

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy nawet do 36 miesięcy,
 • możliwość jednorazowej spłaty
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Business Credit

Karta kredytowa VISA Business Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Business Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy,
 • zwiększenie płynności finansowej firmy,
 • limit kredytowy do 50 000 PLN,
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego,
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku.

Karta kredytowa VISA Business Gold

Karta kredytowa VISA Business Gold to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową Visa Business Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy,
 • zwiększenie bieżącą płynność finansowej firmy,
 • limit kredytowy do 100 000 PLN,
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej,
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego,
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku.

Gwarancja KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w

Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA KFG przeznaczona jest dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), służy do zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego – nieodnawialnego w rachunku kredytowym, kredytu obrotowego – rewolwingowego w rachunku kredytowym lub kredytu inwestycyjnego.

Podstawowe informacje o gwarancji KFG:

 • Maksymalna wysokość gwarancji KFG to do 80% kwoty kapitału kredytu dla umów kredytowych zawartych do 30 czerwca 2023 r., a dla pozostałych do 60% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln Euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys Euro do gwarancji powyżej 5 lat ( jeśli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z wyjątkiem sektora transportu drogowego towarów,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 75 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.),
 • opłata roczna na rzecz BGK 0,5% od kwoty gwarancji (brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.).

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na cele inwestycyjne i rozwojowe
 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • okres spłaty nawet do 30 lat
 • niskie oprocentowanie i prowizja

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w firmie, mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali

Korzyści

 • maksymalna kwota kredytu to 90% wartości inwestycji
 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
 • okres spłaty nawet do 30 lat,
 • z przeznaczeniem na cele inwestycyjne i rozwojowe w prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dogodna forma zabezpieczenia, np. istniejącym majątkiem Kredytobiorcy, realizowaną inwestycją lub w inny sposób...

Warunki

Warunki, wysokość oraz ostateczny termin spłaty kredytu dopasowywane są indywidualnie do przedsięwzięcia inwestycyjnego, zaś prawne formy zabezpieczenia oraz wysokość oprocentowania i prowizji mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

 • indywidualnie ustalane terminy spłaty
 • nie musisz dokumentować
  celowości wykorzystania kredytu
 • na spłatę masz 36 miesięcy

Dla kogo?

Produkt przeznaczony jest na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla:

 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno- finansowej
 • Klientów posiadających zdolność kredytową
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków z którymi współpracowali.

Korzyści

 • kwota uzależniona jest od specyfiki indywidualnych potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • okres spłaty do 36 miesięcy,
 • spłata kapitału w ratach miesięcznych lub kwartalnych,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do cyklu obrotowego działalności,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
 • bez wymogu dokumentacji celowości wykorzystania kredytu,
 • dogodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Dodatkowo w  przypadku częściowej nadpłaty kapitału kredytu skorzystać można z tzw "wakacji kredytowych" tj. dokonywać jedynie spłat miesięcznych odsetek zamiast rat kapitałowo-odsetkowych.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

 • do 300% średnich miesięcznych
  wpływów na rachunek bieżący,
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • kredyt na dowolny cel,
  bez obowiązku dokumentowania wydatków

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • każdy wpływ na rachunek zmniejsza automatycznie zadłużenie, od którego liczone są odsetki
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy

 • pokrywasz doraźne zobowiązania
 • termin spłaty do 30 dni
 • limit ustalony w oparciu
  o obroty na rachunku bieżącym

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest między innymi na pokrycie doraźnych zobowiązań z tytułu dostaw, robót lub usług dla:

 • stałych Klientów Banku, posiadających rachunek bieżący.
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 100% średniej arytmetycznej wpływów na rachunek bieżący z ostatniego miesiąca,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • okres trwania umowy do 30 dni,
 • atrakcyjne oprocentowanie.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej (rewolwingowy)

Kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej (rewolwingowy)

 • kredyt na dowolny cel,
  bez dokumentowania wydatków
 • płacisz tylko za tę część kredytu,
  z której korzystasz
 • niskie oprocentowanie

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy nawet do 36 miesięcy,
 • możliwość jednorazowej spłaty
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wcześniejsza spłata

Wcześniejsza spłata

Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (całościowej bądź częściowej) bez dodatkowych prowizji z tego tytułu.

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Przydatne dokumenty

Wniosek kredytowy
Pobierz PDF
Kwestionariusz osobisty
Pobierz PDF

Karta kredytowa VISA Business Credit

Karta kredytowa VISA Business Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową VISA Business Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy,
 • zwiększenie płynności finansowej firmy,
 • limit kredytowy do 50 000 PLN,
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek,
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego,
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku.

Karta kredytowa VISA Business Gold

Karta kredytowa VISA Business Gold to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Korzyści

Wybierając kartę kredytową Visa Business Gold zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy,
 • zwiększenie bieżącą płynność finansowej firmy,
 • limit kredytowy do 100 000 PLN,
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat,
 • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek,
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej,
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty,
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego,
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart z limitami indywidualnymi dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku.

Gwarancja KFG

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w

Zawadzkiem może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Czym jest gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytów firmowych oraz rolniczych. Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

GWARANCJA KFG przeznaczona jest dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), służy do zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego – nieodnawialnego w rachunku kredytowym, kredytu obrotowego – rewolwingowego w rachunku kredytowym lub kredytu inwestycyjnego.

Podstawowe informacje o gwarancji KFG:

 • Maksymalna wysokość gwarancji KFG to do 80% kwoty kapitału kredytu dla umów kredytowych zawartych do 30 czerwca 2023 r., a dla pozostałych do 60% kwoty kapitału kredytu
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln Euro dla gwarancji do 5 lat i 750 tys Euro do gwarancji powyżej 5 lat ( jeśli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis) z wyjątkiem sektora transportu drogowego towarów,
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 75 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego (do 120 miesięcy jeżeli umowa kredytowa zostanie podpisana do 30 czerwca 2023 r.),
 • opłata roczna na rzecz BGK 0,5% od kwoty gwarancji (brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.).

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem