Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

Rachunek bieżący dla firm

Rachunek bieżący dla firm

 • tylko 25,00 zł za prowadzenie rachunku
  i 7,00 zł miesięcznie za kartę,
 • 0,00 zł za wypłaty w bankomatach,
 • przelewy internetowe za 1,30 zł.
Otwarcie konta 0,00 zł
Prowadzenie konta 25,00 zł
Wpłaty i wypłaty z rachunku 0,5%, min. 10,00 zł
Wypłaty w bankomatach 0,00 zł
Opłata miesięczna za kartę 7,00 zł
Przelewy internetowe na konta w innych bankach 1,30 zł/szt
Przelewy internetowe wewnętrzne 0,30 zł/szt
Przelewy papierowe na konta w BS-Zawadzkie 4,00 zł/szt
Przelewy papierowe na konta w innych bankach 5,00 zł/szt
Wyciąg z konta przesyłany do domu raz w miesiącu (za życzenie Klienta) 0,00 zł

Dla naszych Klientów wydajemy międzynarodowe, debetowe karty VISA, które są nowoczesnym, bezpiecznym i uniwersalnym środkiem płatniczym, zapewniającym stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karty VISA Debetowe to komfort, swoboda finansowa a także stały dostęp do informacji o środkach na koncie.
Są ważne przez 3 lata oraz działają w oparciu o aktualne saldo na rachunku.

Dostępne karty:

- VISA BUSINESS DEBETOWA

CashBack

Przy pomocy Twojej karty debetowej (karty Grupy BPS, wydanej przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem), możesz korzystać z usługi Cashback.

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów w oznaczonych punktach handlowo – usługowych np. supermarkecie czy na stacji benzynowej. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej – nie jest możliwa wypłata samej gotówki.

W ramach usługi Cashback można wypłacić jednorazowo do 300,00 zł (dla kart VISA) oraz do 500,00 zł (dla kart MasterCard).

Zalety usługi Cashback:

 • wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
 • większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów handlowo – usługowych, w których można wypłacić gotówkę,
 • oszczędność czasu – w jednym miejscu dokonuje się zakupu oraz wypłatę potrzebnych środków.

 

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Kolejny rachunek Klienta, który:

 • umożliwia prowadzenie oddzielnego rachunku wymaganego przepisami prawa, np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • wydzielenie określonych rozliczeń wg aktualnych potrzeb biznesowych,
 • może być prowadzony w walucie (EUR, USD, GBP, CHF).

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego rozliczeniowego
 • kartę wzorów podpisów,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (regon) oraz numeru NIP,
 • dokumenty określające status prawny Klienta oraz ogólne zasady jego reprezentacji.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Powiadomienie SMS

SMS BANKING to łatwa, szybka i tania informacja na temat rachunku. Z usługi mogą korzystać Klienci indywidualni posiadający rachunki ROR oraz firmy i instytucje posiadające rachunki bieżące.

 

SMS BANKING umożliwia następujące operacje:

 • przekazywanie informacji o środkach dostępnych na początek dnia na rachunkach wskazanych przez Klienta, po wykonaniu transakcji na wskazanym rachunku,
 • automatyczne wysyłanie informacji o wielkości dostępnych środków po uwzględnieniu bieżących transakcji, jako odpowiedź na zadane pytanie,
 • udzielenie informacji o trzech ostatnich operacjach przeprowadzonych na wskazanym rachunku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Bankowość internetowa biznesowa eCorpoNet

Nowoczesny systemem bankowości internetowej, ułatwiający zarządzanie środkami finansowymi oraz rachunkami bankowymi.

Dedykowany dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządowych.

Najważniejsze cechy systemu:

 • swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 • bez instalacji oprogramowania - system działa w trybie on-line (wystarczy komputer z oprogramowaniem Java),
 • dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów,
 • możliwość autoryzacji przelewów na różne sposoby (kody SMS, podpis elektroniczny kwalifikowany, listy haseł jednorazowych).

Dzięki bankowości eCorpoNet w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem możesz:

 • sprawdzać na bieżąco stan środków na swoich rachunkach,
 • wykonywać przelewy krajowe i zagraniczne,
 • definiować uprawnienia do rachunków dla swoich pracowników,
 • przeglądać blokady kartowe,
 • przeglądać kursy walut,
 • generować wyciągi bankowe,
 • składać i przeglądać zlecenia stałe,
 • doładowywać telefony komórkowe

Przydatne zasoby:

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa
dostępne są w dziale "Bezpieczeństwo transakcji internetowych".

Pełnomocnictwo do dysponowania kontem

Każdy posiadacz konta w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania kontem. Pełnomocnictwo może mieć charakter stały lub jednorazowy.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Zlecenia stałe

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub innym banku. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe czy alimenty.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Nasz Bank oferuje swoim Klientom możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu swojego konta na podstawie hasła.

Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy w placówce Banku podać hasło, na podstawie którego nasz pracownik będzie mógł zweryfikować uprawnienia dzwoniącego.

 

Korzyści:

 • szybka i łatwo dostępna informacja o stanie konta i wykonywanych operacjach.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Rachunek bieżący WALUTOWY dla firm

Rachunek bieżący WALUTOWY dla firm

 • tylko 25,00 zł za prowadzenie rachunku
 • bezpłatne otwarcie rachunku
 • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • możliwość przewalutowania środków
 • waluta: EUR, USD, GBP, CHF
Otwarcie konta 0,00 zł
Prowadzenie konta 25,00 zł
Wpłaty i wypłaty z rachunku 0,5%, min. 10,00 zł
Przelewy internetowe na konta w innych bankach Jak za sprzedaż w obrocie dewizowym
Przelewy na konta w BS-Zawadzkie (walutowe lub złotowe) 20,00 zł/szt
Przelewy na konta w innych bankach (walutowych lub złotowych) Jak za sprzedaż w obrocie dewizowym
Wyciąg z konta przesyłany do domu raz w miesiącu (na życzenie Klienta) 0,00 zł

Pełnomocnictwo do dysponowania kontem

Każdy posiadacz konta w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania kontem. Pełnomocnictwo może mieć charakter stały lub jednorazowy.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Nasz Bank oferuje swoim Klientom możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu swojego konta na podstawie hasła.

Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy w placówce Banku podać hasło, na podstawie którego nasz pracownik będzie mógł zweryfikować uprawnienia dzwoniącego.

 

Korzyści:

 • szybka i łatwo dostępna informacja o stanie konta i wykonywanych operacjach.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

Rachunek bieżący dla firm

Rachunek bieżący dla firm

 • tylko 25,00 zł za prowadzenie rachunku
  i 7,00 zł miesięcznie za kartę,
 • 0,00 zł za wypłaty w bankomatach,
 • przelewy internetowe za 1,30 zł.
Otwarcie konta 0,00 zł
Prowadzenie konta 25,00 zł
Wpłaty i wypłaty z rachunku 0,5%, min. 10,00 zł
Wypłaty w bankomatach 0,00 zł
Opłata miesięczna za kartę 7,00 zł
Przelewy internetowe na konta w innych bankach 1,30 zł/szt
Przelewy internetowe wewnętrzne 0,30 zł/szt
Przelewy papierowe na konta w BS-Zawadzkie 4,00 zł/szt
Przelewy papierowe na konta w innych bankach 5,00 zł/szt
Wyciąg z konta przesyłany do domu raz w miesiącu (za życzenie Klienta) 0,00 zł

Dla naszych Klientów wydajemy międzynarodowe, debetowe karty VISA, które są nowoczesnym, bezpiecznym i uniwersalnym środkiem płatniczym, zapewniającym stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Karty VISA Debetowe to komfort, swoboda finansowa a także stały dostęp do informacji o środkach na koncie.
Są ważne przez 3 lata oraz działają w oparciu o aktualne saldo na rachunku.

Dostępne karty:

- VISA BUSINESS DEBETOWA

CashBack

Przy pomocy Twojej karty debetowej (karty Grupy BPS, wydanej przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem), możesz korzystać z usługi Cashback.

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów w oznaczonych punktach handlowo – usługowych np. supermarkecie czy na stacji benzynowej. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej – nie jest możliwa wypłata samej gotówki.

W ramach usługi Cashback można wypłacić jednorazowo do 300,00 zł (dla kart VISA) oraz do 500,00 zł (dla kart MasterCard).

Zalety usługi Cashback:

 • wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
 • większy dostęp do swoich pieniędzy, poprzez sieć punktów handlowo – usługowych, w których można wypłacić gotówkę,
 • oszczędność czasu – w jednym miejscu dokonuje się zakupu oraz wypłatę potrzebnych środków.

 

Rachunek rozliczeniowy pomocniczy

Kolejny rachunek Klienta, który:

 • umożliwia prowadzenie oddzielnego rachunku wymaganego przepisami prawa, np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • wydzielenie określonych rozliczeń wg aktualnych potrzeb biznesowych,
 • może być prowadzony w walucie (EUR, USD, GBP, CHF).

Waluta PLN

Minimalna wpłata

Nie występuje

Dysponowanie środkami

Posiadacz rachunku może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości wolnych środków.
Bank przeprowadza rozliczenia pieniężne w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku, w której należy złożyć:

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego rozliczeniowego
 • kartę wzorów podpisów,
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego (regon) oraz numeru NIP,
 • dokumenty określające status prawny Klienta oraz ogólne zasady jego reprezentacji.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dla kogo?

Produkt ten przeznaczony jest dla:

 • stałych Klientów Banku,
 • Klientów o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
 • Klientów posiadających zdolność kredytową,
 • Klientów rzetelnie i terminowo wywiązujących się ze zobowiązań wobec Banku oraz wobec innych banków, z którymi współpracowali.

Korzyści

 • maksymalna kwota udzielonego limitu kredytowego to 300% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 6 miesięcy,
 • spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta,
 • limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystany w okresie trwania umowy,
 • okres trwania umowy to 12 miesięcy,
 • Bank nie pobiera opłat za niewykorzystaną część przyznanego kredytu,
 • prawne formy zabezpieczenia kredytu i inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem a Klientem.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowanych zapraszamy do wybranej placówki naszego Banku, gdzie można złożyć wniosek oraz niezbędną dokumentację.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Powiadomienie SMS

SMS BANKING to łatwa, szybka i tania informacja na temat rachunku. Z usługi mogą korzystać Klienci indywidualni posiadający rachunki ROR oraz firmy i instytucje posiadające rachunki bieżące.

 

SMS BANKING umożliwia następujące operacje:

 • przekazywanie informacji o środkach dostępnych na początek dnia na rachunkach wskazanych przez Klienta, po wykonaniu transakcji na wskazanym rachunku,
 • automatyczne wysyłanie informacji o wielkości dostępnych środków po uwzględnieniu bieżących transakcji, jako odpowiedź na zadane pytanie,
 • udzielenie informacji o trzech ostatnich operacjach przeprowadzonych na wskazanym rachunku.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Bankowość internetowa biznesowa eCorpoNet

Nowoczesny systemem bankowości internetowej, ułatwiający zarządzanie środkami finansowymi oraz rachunkami bankowymi.

Dedykowany dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządowych.

Najważniejsze cechy systemu:

 • swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu bezpieczeństwa,
 • bez instalacji oprogramowania - system działa w trybie on-line (wystarczy komputer z oprogramowaniem Java),
 • dopasowanie systemu do procedur firmy i zachodzących w niej procesów,
 • możliwość autoryzacji przelewów na różne sposoby (kody SMS, podpis elektroniczny kwalifikowany, listy haseł jednorazowych).

Dzięki bankowości eCorpoNet w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem możesz:

 • sprawdzać na bieżąco stan środków na swoich rachunkach,
 • wykonywać przelewy krajowe i zagraniczne,
 • definiować uprawnienia do rachunków dla swoich pracowników,
 • przeglądać blokady kartowe,
 • przeglądać kursy walut,
 • generować wyciągi bankowe,
 • składać i przeglądać zlecenia stałe,
 • doładowywać telefony komórkowe

Przydatne zasoby:

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa
dostępne są w dziale "Bezpieczeństwo transakcji internetowych".

Pełnomocnictwo do dysponowania kontem

Każdy posiadacz konta w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania kontem. Pełnomocnictwo może mieć charakter stały lub jednorazowy.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Zlecenia stałe

Posiadacz rachunku może zlecić przelew pieniędzy na inny rachunek w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub innym banku. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat i zobowiązań, takich jak np.: czynsz, rachunek telefoniczny, raty kredytu, składki ubezpieczeniowe czy alimenty.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Nasz Bank oferuje swoim Klientom możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu swojego konta na podstawie hasła.

Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy w placówce Banku podać hasło, na podstawie którego nasz pracownik będzie mógł zweryfikować uprawnienia dzwoniącego.

 

Korzyści:

 • szybka i łatwo dostępna informacja o stanie konta i wykonywanych operacjach.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Rachunek bieżący WALUTOWY dla firm

Rachunek bieżący WALUTOWY dla firm

 • tylko 25,00 zł za prowadzenie rachunku
 • bezpłatne otwarcie rachunku
 • wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej
 • możliwość przewalutowania środków
 • waluta: EUR, USD, GBP, CHF
Otwarcie konta 0,00 zł
Prowadzenie konta 25,00 zł
Wpłaty i wypłaty z rachunku 0,5%, min. 10,00 zł
Przelewy internetowe na konta w innych bankach Jak za sprzedaż w obrocie dewizowym
Przelewy na konta w BS-Zawadzkie (walutowe lub złotowe) 20,00 zł/szt
Przelewy na konta w innych bankach (walutowych lub złotowych) Jak za sprzedaż w obrocie dewizowym
Wyciąg z konta przesyłany do domu raz w miesiącu (na życzenie Klienta) 0,00 zł

Pełnomocnictwo do dysponowania kontem

Każdy posiadacz konta w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania kontem. Pełnomocnictwo może mieć charakter stały lub jednorazowy.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Telefoniczna informacja o stanie rachunku

Nasz Bank oferuje swoim Klientom możliwość telefonicznego sprawdzenia stanu swojego konta na podstawie hasła.

Aby móc korzystać z tej usługi wystarczy w placówce Banku podać hasło, na podstawie którego nasz pracownik będzie mógł zweryfikować uprawnienia dzwoniącego.

 

Korzyści:

 • szybka i łatwo dostępna informacja o stanie konta i wykonywanych operacjach.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem