Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje

CRS (ang. Common Reporting Standard) stanowi standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. Zadaniem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Podstawę prawną w Polsce stanowi ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648).

Obowiązki Banku

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Instytucje finansowe zobowiązane są do przekazywania lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, będących rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Obowiązki Klientów

Obowiązkiem Klienta jest przedkładanie właściwych dokumentów i oświadczeń na żądanie instytucji finansowych.

Składanie oświadczenia

Składanie oświadczenia odbywa się z wykorzystaniem załączonego druku (pobierz). Wypełniony formularz prosimy złożyć w placówce Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem lub przesłać na poniższy adres:

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
ul. Opolska 38
47-120 Zawadzkie

Przekazywane informacje

W przypadku ustalenia, iż rachunek klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, Bank przekaże do polskich organów skarbowych następujące informacje:

  • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
  • numer identyfikacyjny podatnika, kraj rezydencji, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, państwa rezydencji oraz numer identyfikacyjny tej osoby,
  • numer rachunku,
  • saldo rachunku ustalone na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek został zamknięty w ciągu tego roku – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
  • wartość brutto odsetek naliczonych w ciągu danego roku kalendarzowego.

Dodatkowe informacje

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie udziela porad z zakresu doradztwa podatkowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na portalu OECD:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

 

 

 

 

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook

CRS (ang. Common Reporting Standard) stanowi standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. Zadaniem CRS jest ochrona integralności systemów podatkowych oraz walka z unikaniem opodatkowania.

Podstawę prawną w Polsce stanowi ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648).

Obowiązki Banku

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Instytucje finansowe zobowiązane są do przekazywania lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, będących rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Obowiązki Klientów

Obowiązkiem Klienta jest przedkładanie właściwych dokumentów i oświadczeń na żądanie instytucji finansowych.

Składanie oświadczenia

Składanie oświadczenia odbywa się z wykorzystaniem załączonego druku (pobierz). Wypełniony formularz prosimy złożyć w placówce Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem lub przesłać na poniższy adres:

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
ul. Opolska 38
47-120 Zawadzkie

Przekazywane informacje

W przypadku ustalenia, iż rachunek klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, Bank przekaże do polskich organów skarbowych następujące informacje:

  • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
  • numer identyfikacyjny podatnika, kraj rezydencji, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, państwa rezydencji oraz numer identyfikacyjny tej osoby,
  • numer rachunku,
  • saldo rachunku ustalone na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek został zamknięty w ciągu tego roku – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
  • wartość brutto odsetek naliczonych w ciągu danego roku kalendarzowego.

Dodatkowe informacje

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie udziela porad z zakresu doradztwa podatkowego.

Dodatkowe informacje można znaleźć na portalu OECD:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem