Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje
LOKATA TERMINOWA w walucie wymiennej

 • pewny zysk
 • atrakcyjne okresy lokowania
 • minimum formalności
 • waluta: USD, EUR, GBP, CHF

Przeznaczenie rachunku

Wygodna forma oszczędzania, prowadzona w walutach wymienialnych takich jak: USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej), GBP (funt szterling), CHF (frank szwajcarski).

Dla kogo?

Lokata terminowa w walucie wymiennej jest przeznaczona dla firm i instytucji.

Korzyści

 • pewny zysk - pieniądze na lokacie, dzięki wyższemu oprocentowaniu, przynoszą większy zysk niż gdyby leżały na koncie,
 • bezpieczeństwo - gwarantujemy zwrot zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami,
 • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych,
 • możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku,
 • minimum formalności – wystarczy podpisanie umowy,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość negocjacji oprocentowania przy wyższych kwotach lokaty.

Waluta USD, EUR, GBP, CHF

Okresy umowy:

 • 1 miesięczne,
 • 3 miesięczne,
 • 6 miesięczne,
 • 12 miesięczne,
 • 24 miesięczne,
 • 36 miesięczne.

Minimalna wpłata:

 • 500,00 USD,
 • 500,00 EUR,
 • 500,00 GBP,
 • 500,00 CHF.

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego lub w dniu zerwania umowy środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki zostają przekazane na wskazane przez Klienta Banku konto w walucie lokaty.

Nie podjęcie wkładu w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego oznacza przedłużenie umowy o kolejny taki sam okres.

 

Pełnomocnictwo do dysponowania lokatą

Każdy posiadacz lokaty w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania lokatą.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

 

Oprocentowanie

Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni.
Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i zgodnie z dyspozycją Klienta są kapitalizowane lub stawiane do dyspozycji na wskazany rachunek bankowy. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników".

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

 

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook
LOKATA TERMINOWA w walucie wymiennej

 • pewny zysk
 • atrakcyjne okresy lokowania
 • minimum formalności
 • waluta: USD, EUR, GBP, CHF

Przeznaczenie rachunku

Wygodna forma oszczędzania, prowadzona w walutach wymienialnych takich jak: USD (dolar amerykański), EUR (wspólna waluta państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej), GBP (funt szterling), CHF (frank szwajcarski).

Dla kogo?

Lokata terminowa w walucie wymiennej jest przeznaczona dla firm i instytucji.

Korzyści

 • pewny zysk - pieniądze na lokacie, dzięki wyższemu oprocentowaniu, przynoszą większy zysk niż gdyby leżały na koncie,
 • bezpieczeństwo - gwarantujemy zwrot zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami,
 • atrakcyjne okresy lokowania środków pieniężnych – możliwość wyboru spośród wielu proponowanych okresów umownych,
 • możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenie wierzytelności Banku,
 • minimum formalności – wystarczy podpisanie umowy,
 • możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do lokaty (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo),
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • możliwość negocjacji oprocentowania przy wyższych kwotach lokaty.

Waluta USD, EUR, GBP, CHF

Okresy umowy:

 • 1 miesięczne,
 • 3 miesięczne,
 • 6 miesięczne,
 • 12 miesięczne,
 • 24 miesięczne,
 • 36 miesięczne.

Minimalna wpłata:

 • 500,00 USD,
 • 500,00 EUR,
 • 500,00 GBP,
 • 500,00 CHF.

Dysponowanie środkami

Po upływie okresu umownego lub w dniu zerwania umowy środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty i należne odsetki zostają przekazane na wskazane przez Klienta Banku konto w walucie lokaty.

Nie podjęcie wkładu w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego oznacza przedłużenie umowy o kolejny taki sam okres.

 

Pełnomocnictwo do dysponowania lokatą

Każdy posiadacz lokaty w naszym Banku może wskazać osobę bądź osoby - pełnomocników do dysponowania lokatą.

Aby wskazać pełnomocnika wystarczy wypełnić odpowiedni formularz w placówce naszego Banku. Właściciel konta może w każdej chwili zmienić lub odwołać ustanowione wcześniej pełnomocnictwo.

 

Oprocentowanie

Stopa procentowa lokat jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym, a do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni utrzymania lokaty oraz że rok liczy 365 dni.
Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Odsetki

Odsetki od lokaty naliczane są po okresie umownym, na jaki lokata została utworzona i zgodnie z dyspozycją Klienta są kapitalizowane lub stawiane do dyspozycji na wskazany rachunek bankowy. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a w roku 365 dni.

Opłaty i prowizje

Zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników".

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasi pracownicy służą pomocą, także w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.

 

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem